Marchnad Systemau Dosbarthu Inc

Oherwydd y pandemig coronafirws, bydd y farchnad systemau dosbarthu inc byd-eang yn parhau i dyfu yn 2022 gyda chagR cyson dros y cyfnod 2022-2028. Mae marchnadoedd byd-eang yn cynnwys: Asia-Pacific[Tsieina, De-ddwyrain Asia, India, Japan, Korea, Gorllewin Asia ], Ewrop [Yr Almaen, y DU, Ffrainc, yr Eidal, Rwsia, Sbaen, yr Iseldiroedd, Twrci, y Swistir], Gogledd America [Unol Daleithiau, Canada, Mecsico], y Dwyrain Canol ac Affrica [GCC, Gogledd Affrica, De Affrica], De America [Brasil, yr Ariannin, Columbia, Chile, Periw].

Mae inc yn ddeunydd pwysig ar gyfer argraffu, trwy argraffu neu argraffu fydd y dyluniad, perfformiad testun ar y swbstrad.Mae inc yn cynnwys prif gydrannau a chydrannau ategol, maent yn cael eu cymysgu'n gyfartal a'u rholio dro ar ôl tro i hylif colloidal gludiog, sy'n cynnwys rhwymwyr (resinau), pigmentau, llenwyr, ychwanegion a thoddyddion.Defnyddir ar gyfer argraffu llyfrau a chyfnodolion, pecynnu ac addurno, addurno pensaernïol a bwrdd cylched electronig.

Ar hyn o bryd, mae inciau seiliedig ar ddŵr ac inciau sy'n seiliedig ar doddydd yn dal i feddiannu'r safle amlycaf yn y farchnad inc argraffu jet, ond gyda datblygiad parhaus y farchnad inc UV, a gwelliant parhaus gofynion diogelu'r amgylchedd ar gyfer inc argraffu jet, inc UV. yn sicr o gael datblygiad cyflym, mae cyfran y farchnad wedi'i wella'n barhaus.

news1

System dosbarthu inc awtomatig, Rheolaeth gyfrifiadurol i ddileu gwall dynol; Cronfa ddata bwerus i ddarparu mwy o ddewis lliw; Mae swyddogaethau cynhyrchu cynlluniedig a chynhyrchu amser real yn byrhau'r amser cynhyrchu; Swyddogaeth rheoli pwerus, lleihau gweithrediad QC yn effeithiol; Gwarantu cywirdeb paru lliwiau a gwella'r atgynhyrchu lliw.Cynllunio rhesymegol a lleihau'r stoc o ddeunyddiau crai a chynhyrchion gorffenedig;

Cynyddu effeithlonrwydd cynhyrchu a lleihau costau llafur; Sicrhau olrhain cynhyrchu cywir; Lleihau llygredd a diogelu'r amgylchedd.

news2
news3

Mae system dispenser inc awtomatig yn addas ar gyfer dosbarthu inc dŵr-seiliedig a phaent yn gywir. Gall y pympiau, falfiau, pibellau a systemau rheoli a ddefnyddir sefyll yr holl ddeunyddiau sy'n seiliedig ar doddydd.Mae'r dyluniad gwrth-ffrwydrad yn cwrdd â gofynion Parth 1 neu Barth 2. Dosbarthwr inc gwrthbwyso awtomatig, Mae'r offer hwn yn datrys problem inc lliw sbot a chynhyrchu swp bach mewn argraffu gwrthbwyso.Mae'r falf aml-gam siswrn newydd yn datrys y broblem o ddosbarthu inc gludedd uchel iawn yn fanwl iawn.Gellir dosbarthu dosbarthwr inc gwrthbwyso mewn caniau bach neu ei gysylltu â phwmp.


Amser post: Maw-11-2022